แผนที่โรงพยาบาลวังโป่ง

โรงพยาบาลวังโป่ง

116 หมู่ 13 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240  โทร. 056-786452, 056-786453, 056-786454

สายตรงผู้บริหาร  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โทร. 056-786454 ต่อ 116

กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์  โทร. 056-786454 ต่อ 153

สื่อโซเซียล

เว็บไซต์  https://www.wangponghospital.go.th

fackbook https://www.facebook.com/wangpong.hospital

youtube https://www.youtube.com/channel/wangpong.hospital

instagram https://www.instagram.com/wangpong.hospital