ผู้อำนวยการ สุรศักดิ์ จันทร์เกตุ

 

 

“เพชรบูรณ์” ถูกเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้ม ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

     
สรุปรายงานผู้ป่วย COVID-19 อำเภอวังโป่ง
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
  ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ                                                                                                                                                                    13 ธ.ค. 2564
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                         1 ธ.ค. 2564
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                            12 มี.ค. 2564

       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564                                                                                                                                                       01 ต.ค. 2563
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564                                   09 ก.พ. 2564
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563                                    05 ม.ค. 2564
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
   แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงินส่วน 70% ระดับหน่วยบริการ                   21 ธ.ค. 2563
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 

Screenshot_2

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ    เงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เพิ่มเติม
Screenshot_2

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา  

๑ เมษายน ๒๕๖๕

เพิ่มเติม
Screenshot_1

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน ตำแหน่ง    

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เพิ่มเติม
news_24-3-65

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา  

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕

เพิ่มเติม
Screenshot_220365

 

ประกาศกำหนดวันสอบความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ    

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕

เพิ่มเติม
Screenshot_4

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน ตำแหน่ง    

17 มี.ค. 65

เพิ่มเติม
wang_3-3-65

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน ตำแหน่ง    

3 มี.ค. 65

เพิ่มเติม
Screenshot_1

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง    

30 พ.ย. 64

เพิ่มเติม
Screenshot_2

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง    

23 พ.ย. 64

เพิ่มเติม
Screenshot_1

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง 

17 พ.ย. 64

เพิ่มเติม
title

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง  

3 พ.ย. 64

เพิ่มเติม
title

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่งนักจิตวิทยา ๑ ตำแหน่ง   

26 ส.ค. 64

เพิ่มเติม
 
[the-post-grid id=”1304″ title=”homepageGrid”]

 

ข่าวสารงานสารสนเทศ

 

1.

 

ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลระดับผู้ใช้งานสารสนเทศ

เพิ่มเติม
3.

 

ข้อตกลงมาตราฐานการให้บริการ Hardwhere และ Where

เพิ่มเติม
4.

 

ความปลอยภัยของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (PASSWORD)

เพิ่มเติม
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 แนวทาง การเข้าถึงระบบสารสนเทศ                                                
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–