ผู้อำนวยการ สุรศักดิ์ จันทร์เกตุ

.

 • ผู้ใจบุญร่วมบริจาค เตียง ที่นอน และหมอนให้กับผู้ป่วยCOVID-19 รพ.สนาม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
  1.คุณพิมพ์พิศา ตันตระกูล 5 เตียง
  2.คุณประภาพรรณ เนตรแสงศรี 1 เตียง
  3.คุณพลศิลป์ สัตถาภรณ์ 1 เตียง
  4.คุณกมลรัตน์ บุตรเกตุ 2 เตียง
  5.คุณธัญนันท์ พงษา 2 เตียง
  6.คุณรัตนา พรคุณารักษ์ 1 เตียง
  7.คุณเขมจิรา มั่นศรีเจริญ 2 เตียง
  8.คุณจิตนา 1 เตียง
  9.คุณชฏาธาร ถิ่นก้อง 1 เตียง
  10.คุณอนุชา วงค์ทะกัน 2 เตียง
  11.คุณเง็กไอ้ คุณอนันต์ ถนอมพวงเสรี 2 เตียง
  12.คุณพรวิมล สดใส 1 เตียง
  13.คุณธนกฤต อินดีคำ 3 เตียง
  14.คุณสิริการย์ 1 เตียง
  15.อบต.วังโป่ง 9 เตียง
  16.หมู่บ้านเพอร์เฟคเลควิว 2 เตียง
  17.คุณจงจิตร ศรียา 1 เตียง
  18.คุณสิปปกร คลังพิจิตร 4 เตียง
  19คุณ.กิตติยาภรณ์ วิภาจักษณกุล 1 เตียง
  20.คุณสมจิตร อ้นนารี 1 เตียง
  21.คุณเพ็ญศิลป์ คำพิมพ์ 1 เตียง
  22.คุณนพดล จุมพลศรี 1 เตียง
  23.คุณศุภกฤต ตั้งเมืองทอง (เสี่ยบี) 1 เตียง
  24.คุณอำภาพร เกรียติศักดิ์ สุชาติ 1 เตียง

 

 

“เพชรบูรณ์” ถูกเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้ม ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

     
สรุปรายงานผู้ป่วย COVID-19 อำเภอวังโป่ง
  ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ                                                                                                                                                                    13 ธ.ค. 2564
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565                                                                                                                                         1 ธ.ค. 2564
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                  12 มี.ค. 2564

       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
   แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564                                                                                                                                               01 ต.ค. 2563
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564                                   09 ก.พ. 2564
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563                                    05 ม.ค. 2564
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
   แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงินส่วน 70% ระดับหน่วยบริการ                   21 ธ.ค. 2563
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง    

30 พ.ย. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง    

23 พ.ย. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง 

17 พ.ย. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง  

3 พ.ย. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่งนักจิตวิทยา ๑ ตำแหน่ง   

26 ส.ค. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชืพ ๑ ตำแหน่ง   

9 ส.ค. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ๑ ตำแหน่ง  

9 ส.ค. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ(สังกัดสำนักงานสาธารณะสุขเพชรบูรณ์) จำนวน ๖ อัตรา

7 ก.ค. 64

เพิ่มเติม

 

ข่าวสารงานสารสนเทศ

 

 

ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลระดับผู้ใช้งานสารสนเทศ

เพิ่มเติม

 

ข้อตกลงมาตราฐานการให้บริการ Hardwhere และ Where

เพิ่มเติม

 

ความปลอยภัยของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (PASSWORD)

เพิ่มเติม
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 แนวทาง การเข้าถึงระบบสารสนเทศ                                                
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–