ผู้อำนวยการ สุรศักดิ์ จันทร์เกตุ

.

 • นายวิน สิทธิจันทร์
  บริจาคเครื่องทำความเย็น(แอร์) เปลี่ยนหลังคาผู้ป่วยในและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • พระประจวบ โพธิ์แก้ว
  จัดทำห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง
 • นางทิม นาคสุข
  บริจาคเก้าอี้ ของ NCD จำนวน 15 แถว
 • นางสาวคำเพียร นนทะโคตร
  บริจาคเงินสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
 • นางทองเพียร นนทะโคตร
  บริจาคเงินสมทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

 

 

เพชรบูรณ์ปลอดภัยมีมาตรการเร่งด่วนเฝ้าระวัง COVID-19

 
 
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564                                                                                                                                             01 ต.ค. 2563
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564                                   09 ก.พ. 2564
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563                                    05 ม.ค. 2564
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
    แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงินส่วน 70% ระดับหน่วยบริการ                   21 ธ.ค. 2563
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 
 

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ๑ ตำแหน่ง  

8 มิ.ย. 64

เพิ่มเติม

คำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

9 มิ.ย. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน)

28 พ.ค. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน) 

18 พ.ค. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมานเงินบำบรุงรายวัน

(๒ ตำแหน่ง)

5 พ.ค. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ

จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน)

26  เม. ย.  64

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน) 

19 เม. ย. 64

เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน)

29 มี.ค. 64

เพิ่มเติม