โรงพยาบาลวังโป่ง ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 13 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ 26 ไร่

” มีประวัติความเป็นมาดังนี้ ” 

 ปี พ.ศ.2529 

ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายสวัสดิ์ ถิ่นนาราม

 ปี พ.ศ.2530 

เริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลชนแดนสาขาวังโป่ง

 ปี พ.ศ.2532 

เปิดบริการโดยแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลชนแดนหมุนเวียนมาให้บริการสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

 ปี พ.ศ.2533 

เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง

 ปี พ.ศ.2536

เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยใน 10 เตียง

 ปี พ.ศ.2541

เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยใน 30 เตียง