ผู้อำนวยการ-จีรยุทธ-ใจเขียนดี-2

คุณสุพัตรา ฉัตรนิธิกุล
คุณจรรยปัณฑ์ กองพล
คุณธัญนันท์ พงษา
คุณเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง
คุณหจก.มงคลคอนกรีต
คุณSomsong Seetee
คุณลำพูน โสมาสี
คุณพระครูสัทธาพัชราภิรัต อภิญาโน
คุณอรนภา ใช้ทรัพย์สถาพร
คุณฉัตรนภา เมืองแป้น

“เพชรบูรณ์” ถูกเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้ม ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

     แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564                                                                                                                                                                                                                     01 ต.ค. 2563

434225806_7290107947773494_2089278138442521661_n
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
๑.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา
๒.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา
 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗
+ เพิ่มเติม
Screenshot 2024-01-25 125711

ประกาศรายชื่อผู้ด้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน) ดังต่อไปนี้

 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
+ เพิ่มเติม
news_work_04-01-67_Page_1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา  ดังต่อไปนี้ 
๑.ตำแหน่ง พนักงานเปล
 
๔ มกราคม ๒๕๖๗
+ เพิ่มเติม
interview_work_22-12-66
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
๑.ตำแหน่ง พนักงานบริการ(งานบำบัดน้ำเสีย)
๒.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ต.ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก
๔.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
๕.ตำแหน่ง พนักงานเปล
๖.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
+ เพิ่มเติม
ประกาศรับสมัคร รายวัน 7 อัตรา ลายเซ็น_Page_1
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ต่อไปนี้
๑.ตำแหน่ง พนักงานบริการ(งานบำบัดน้ำเสีย) จำนวน ๑ อัตรา
๒.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา
ต.ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน ๑ อัตรา
๔.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา
๕.ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน ๑ อัตรา
๖.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา
 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
+ เพิ่มเติม
interview_work_30-10-66
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน)
๑. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(งานบำบัดน้ำเสีย)
 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
+ เพิ่มเติม
interview_work_24-12-66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน)
๑. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(งานบำบัดน้ำเสีย)
 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
+ เพิ่มเติม
E77670K1X115754_10062023_141017_021371_Page_1
 
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ต่อไปนี้
๑. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(งานบำบัดน้ำเสีย)
                     จำนวน ๑ อัตรา
 
๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
+ เพิ่มเติม
E77670K1X115754_09272023_162916_021062
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน)  ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(งานบำบัดน้ำเสีย)
                     จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รปภ.)
                     จำนวน ๒ อัตรา
๓. ตำแหน่ง พนักงานเปล
                     จำนวน ๑ อัตรา
 
๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
+ เพิ่มเติม
news_work_1-9-66_Page_1 - Copy
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(งานบำบัดน้ำเสีย)
                     จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รปภ.)
                     จำนวน ๒ อัตรา
๓. ตำแหน่ง พนักงานเปล
                     จำนวน ๑ อัตรา
 
๑ กันยายน ๒๕๖๖
+ เพิ่มเติม
Screenshot_14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน)
๑.ตำแหน่ง พนักงานบริการ(งานบำบัดน้ำเสีย) 
 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
+ เพิ่มเติม
Screenshot_13
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
๑.ตำแหน่ง พนักงานบริการ(งานบำบัดน้ำเสีย) จำนวน ๑ อัตรา
 
๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
+ เพิ่มเติม

วันที่ 6 เมษายน 2566 คณะบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังโป่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และพระมหากษัตริย์ทุกพะองค์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยได้กำหนดจัดพิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 4 เมษายน 2566 โรงพยาบาลวังโป่ง ได้ส่งมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับคนพิการที่ได้รับขาเทียมพระราชทานฯ ประกอบด้วย อาชีพเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 8 ราย, อาชีพเพาะเห็ด จำนวน 1 ราย, อาชีพตัดผม จำนวน 1 ราย และอาชีพปลูกผัก จำนวน 1 ราย รวม 11 ราย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพจาก นายชัชวาล เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 7 เมษายน 2566 โรงพยาบาลวังโป่ง จัดซ้อมแผนเพื่อรองรับอุบัติเหตุหมู่ ช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ร่วมกับอำเภอวังโป่ง สภอ.วังโป่ง และเครือข่ายอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน ในการนี้ขอขอบคุณ อสม.วังโป่ง ที่เป็นอาสาสมัครผู้ป่วยในการซ้อมแผนครั้งนี้

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00น. นายแพทย์จีรยุทร ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.วังโป่ง ร่วมรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 โถยนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 2 และคณะ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลวังโป่ง

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลวังโป่ง ร่วมกับคณะทำงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำทีมโดย สิบตำรวจโทเสน่ห์ อินทร์การทุม รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และกองช่างเทศบาลตำบลท้ายดง ลงพื้นที่เพื่อประเมินการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ตำบลท้ายดง

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายแพทย์จีรยุทร ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง พร้อมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลวังโป่ง จัดการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบแนวทางการทำงาน และ เป้าหมาย ของโรงพยาบาลตั้งแต่ผู้ปฏิบัติถึงผู้บริหารในการร่วมพัฒนาโรงพยาบาลไปด้วยกันและร่วม กันทำ Big Cleaning Day โรงพยาบาลวังโป่ง

 

ข่าวสารงานสารสนเทศ

 

1.

 

ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลระดับผู้ใช้งานสารสนเทศ

เพิ่มเติม
3.

 

ข้อตกลงมาตราฐานการให้บริการ Hardwhere และ Where

เพิ่มเติม
4.

 

ความปลอยภัยของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (PASSWORD)

เพิ่มเติม
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 แนวทาง การเข้าถึงระบบสารสนเทศ                                                
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–