ผู้อำนวยการ-จีรยุทธ-ใจเขียนดี

“เพชรบูรณ์” ถูกเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้ม ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564                                   09 ก.พ. 2564

Screenshot_7
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง (รายวัน)จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

        ๑.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน                                             และบัญชี

          ๒.ตำแหน่ง พนักงานเปล
๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
+ เพิ่มเติม
E77670K1X115754_01192023_102331_006298
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

        ๑.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน                                             และบัญชี

          ๒.ตำแหน่ง พนักงานเปล
๑๙ มกราคม ๒๕๖๖
+ เพิ่มเติม
interview_work_23-12-65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

        ๑.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 

          ๒.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
+ เพิ่มเติม
Screenshot_322
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

        ๑.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 

          ๒.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
+ เพิ่มเติม
interview_work_22-11-65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา

        ๑.ตำแหน่ง พนักงานบริการ

                                (งานบำบัดน้ำเสีย) 
          ๒.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
          ๓.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
+ เพิ่มเติม
Screenshot_5
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา

        ๑.ตำแหน่ง พนักงานบริการ

                                (งานบำบัดน้ำเสีย) 
          ๒.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
          ๓.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
+ เพิ่มเติม
Screenshot_5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน) ครั้งที่ ๑
     ๑. ตำแหน่ง พนักงานบริการ  

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

+ เพิ่มเติม
wang_10072022_135733_058356
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน)
     ๑. ตำแหน่ง พนักงานบริการ  

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

+ เพิ่มเติม
Screenshot_4
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน)
     ๑. ตำแหน่ง พนักงานบริการ  

๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

+ เพิ่มเติม
Screenshot_21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน)
     ๑.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
     ๒.ตำแหน่ง พนักงานบริการ  

๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

+ เพิ่มเติม
Untitled
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง(รายวัน)
     ๑.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา
                            จำนวน ๑ อัตรา    
     ๒.ตำแหน่ง พนักงานบริการ  
  จำนวน ๑ อัตรา
 

๖ กันยายน ๒๕๖๕

+ เพิ่มเติม
Screenshot_2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ    เงินบำรุง(รายวัน)

     ๑.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ    
     ๒.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

+ เพิ่มเติม

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. หน่วยงาน NCD โรงพยาบาลวังโป่ง ลงพื้นที่ ให้ความรู้กับประชาชน ม.2 บ้านวังชุมนุม ต.วังศาล โครงการชุมชนลดเค็ม ตำบล ต้นแบบใน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์เกตุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง สาธารณสุขอำเภอวังโป่ง และ จนท สาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินชุมชนยั่งยื่นเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาตร์ชาติ จัดโดยสถานีตำรวจอำเภอวังโป่ง ณ ม 13 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ทพญ.นิธินันท์ สกุลทอง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังโป่ง เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ย้ายและแพทย์ที่จะไปเรียนต่อ พร้อมกับมอบของที่ระลึกแก่แพทย์และเจ้าหน้าที่

 

ข่าวสารงานสารสนเทศ

 

1.

 

ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลระดับผู้ใช้งานสารสนเทศ

เพิ่มเติม
3.

 

ข้อตกลงมาตราฐานการให้บริการ Hardwhere และ Where

เพิ่มเติม
4.

 

ความปลอยภัยของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (PASSWORD)

เพิ่มเติม
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 แนวทาง การเข้าถึงระบบสารสนเทศ                                                
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
       —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–