• คำสั่งและนโยบายมาตราฐาน แจ้งเวียน

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

สถานพยาบาล : โรงพยาบาลวังโป่ง     จังหวัด : เพชรบูรณ์
เขตบริการสุขภาพที่ : 2  
Page Title
มาตรฐาน ผลจากการประเมินตนเอง ผลประเมินโดยผู้ตรวจประเมิน
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 100.00
ด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ 100.00 97.37
ด้านที่ 3 ด้านเกณฑ์การประเมินด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 95.26 90.29
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อมขภาพ 90.92 90.83
ด้านที่ 5 ด้านความปลอดภัยุขภาพ 94.17 70.92
ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขุขภาพ 96.25 70.83
ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญุขภาพ 96.43 10.71
ด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพุขภาพ 92.67 80.33
ด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 90.67 76.00