วันที่ 6 เมษายน 2566 คณะบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังโป่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และพระมหากษัตริย์ทุกพะองค์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยได้กำหนดจัดพิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางแผนการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับอำเภอ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00น. นายแพทย์จีรยุทร ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรปพยาบาลวังโป่ง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.วังโป่ง ร่วมรับการตรวจราชการกรณีปกถิ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 โถยนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขถสุขภาพที่ 2 และคณะ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลวังโป่ง