0005

การคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 405 คน วัดอรัญจิตสว่าง ต.วังหิน อ.วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ (14 พ.ค. 64)

 

 

Tags: No tags