0.1

สสจ.เพชรบูรณ์ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการจัดทำวีดีทัศน์ประกวดพื้นแบบแพทย์แผนไทย (14 มิ.ย. 64)