2

โรงพยาบาลหาแนวทางการจัดทำ Cohort Ward และห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ ( 10-06-63 )